• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Veiligheid
Als dochteronderneming van TOTAL heeft Fiwado ‘Safety first’ hoog in het vaandel. Hieronder valt veilig bunkeren op het steiger en/of per bunkerschip van brandstoffen, het leveren van smeermiddelen, vetten, specialiteiten en scheepsmaterialen.

Fiwado is ISO 9001 en 14001 gecertificeerd, waardoor de kwaliteit en veiligheid voor onze klanten, uw varend personeel en onze eigen medewerkers is geborgd.  Ook de kwaliteit en veiligheid met betrekking tot onze producten zijn gegarandeerd met name waar het gaat om specificaties, producteigenschappen en veiligheidsvoorschriften.

Milieu / duurzaamheid 

Fiwado staat voor producten en diensten welke waar mogelijk positief bijdragen tot een verminderde belasting van het milieu en dus direct of indirect de gezondheid en het welzijn van mens en dier bevorderen.

Innovatie
Fiwado investeert in de toekomst. Samen met de researchafdelingen en laboratoria van TOTAL en andere leveranciers worden voor u als relatie nieuwe producten en diensten ontwikkeld die de efficiency, het milieu en de rentabiliteit ten goede komen. Ook hier onderscheidt Fiwado zich in de markt.

De klant als partner

Fiwado beschouwt u als partner. De samenwerking met onze klanten gaat daardoor veel verder dan alleen een ‘levering / factuur relatie’. Wij werken met u samen op basis van vertrouwen.

Personeel
Onze medewerkers vormen de basis van onze organisatie.  Wij werken voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening en houden de kennis en vaardigheden van onze medewerkers op een zo hoog mogelijk niveau door hen regelmatig te trainen of bij te scholen. Elke medewerker zet zich in om dagelijks een maximale prestatie te leveren waarbij klantvriendelijkheid en servicegerichtheid centraal staan.

Beleidsverklaring