• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Brandstofkwaliteit
De brandstoffen welke Fiwado aanbied zijn van uitstekende kwaliteit en voldoen aan alle eisen en normen die aan een hedendaagse brandstof worden gesteld.

Wij betrekken onze brandstoffen dan ook uitsluitend van gerenommeerde leveranciers.

Fiwado is ISO 9001 gecertificeerd en heeft, in het kader van kwaliteitsborging, vastgelegd op welke wijze brandstoffen moeten worden toegeleverd, ingenomen, gecontroleerd en uitgeleverd.

Bij ontvangst van brandstof aan haar bunkerstations voert Fiwado zelf intensief controle uit op de specificaties en kwaliteit van de brandstof. Zo bewaken wij in ons mini laboratorium elke brandstoflevering op eventuele bacterie- en schimmelgroei. 
Hierdoor kunnen wij u kwaliteitsbrandstof garanderen.


Stichting VOSvos
Bovendien onderschrijven wij, als lid, de brandstofspecificaties en kwaliteitsdoelstellingen van de stichting VOS . 

Het doel van de stichting VOS is om de kwaliteit van de levering van scheepvaartbrandstof aan de (internationale) binnenvaart te bevorderen. De stichting VOS is een onderdeel van de branchevereniging NOVE, sectie Binnenvaart-Visserij.

Binnen- en buitenland
Wij leveren uw brandstof zowel in Nederland als in het buitenland, vraag ons naar de mogelijkheden. 


Wij kunnen u de volgende kwaliteitsbrandstoffen leveren:

 

Gasolie voor de kust/zeevaart TOTAL Scheepvaart Gasolie Flash 60 (1000 ppm)
Gasolie voor de binnenvaart TOTAL Scheepvaart Gasolie ULS 2011 (10 ppm)Veiligheidsbladen 
Veiligheidsbladen geven u informatie over ondermeer:

Chemisch/fysische eigenschappen van de stof, de risico’s, eerste hulp en maatregelen bij brand, maatregen bij blootstelling en persoonlijke bescherming, milieu informatie, instructies voor verwijdering enz.

Veiligheidsinformatieblad Gasolie 10 ppm (diesel laagzwavelig)

Veiligheidsinformatieblad Gasolie 1000 ppm